Tato tabulka srovnává efekty nejznámějších psychedelik. Všechno kromě načasování efektu jsou relativní hodnoty, sloužící ke srovnání intenzity efektu v porovnání s ostatními látkami. Čím vyšší je hodnota, tím intenzivnější je u dané látky efekt. Hodnoty byly získány průzkumem subjektivního hodnocení prožitku u 2000 lidí.

efekt čisté LSD acid na tripech meskalin psylocibin - lysohlávky
dávka - miligramy 0,3 0,03 až(-) 2 800 30
začátek - hodiny 1 0,5 - 1 0,7 0,4
vrchol - hodiny 3 2 - 3 4 1,6
konec - hodiny 12 6 - 10 15 6
rozšíření zorniček 7 5 - 9 6 7
nevolnost 1 1 - 8 2 4
zvýšení tepu 2 2 - 7 3 2
nerozeznatelnost halucinací 8 2 - 5 5 4
informačí hodnota reálných (lidé, rozhovory, existující věci) halucinací 9 1 - 5 6 3
symetrie abstraktních (obrazce, barvevné přechody..) halucinací 6 1 - 5 9 4
detailnost halucinací 9 0 - 6 7 3
vnímání pohybu jako řady jednotlivých obrazů 7 1 - 7 8 4
jasnější barvy a změny barev 6 0 - 5 9 7
zmatení smyslů (vidíte hudbu...) 9 1 - 5 7 4
schopnost se koncentrovat 7 minus 3 - 4 9 3
schponost asociovat myšlenky 8 1 - 5 7 5
neschopnost vykonávat náročnější duševní činnost 2 4 - 9 3 5
jak si zážitek zapamatujete 6 minus 2 - 4 9 6
euforie, pocit větších schopností, rozšíření myšlení 8 1 - 5 9 4
změny ve vnímání času 8 2 - 6 5 6
zveličování povahových rysů, karikatura 9 1 - 6 5 7
emoční obsah (emoční vliv) halucinací 5 1 - 4 4 7
stimulace imaginace, fantasie 9 1 - 5 7 5
přístup k dlouhodobé paměti, regrese 9 minus 1 - 3 5 2
přístup do podvědomí 9 0 - 3 6 3
rozpad ega 9 2 - 8 6 5
zážitky mimo vlastní tělo 7 2 - 8 5 5
netečnost, otupělost po skončení tripu 0 3 minus 2 3
bolesti hlavy po skončení tripu 0 0 - 6 0 2

BACK