WODA

Voda (na ulicích a v klubech prodávaná jako Woda, Water, W , LED, jinovatka, vitamín V, ...) je Hydrogen Oxide (H2O) - bezbarvá kapalina bez zápachu, vyvolávající těžkou fyzickou a psychickou závislost. ANO, TATO LÁTKA JE OPRAVDU NEBEZPEČNÁ. Všichni lidé, kteřá tuto drogu zkusili, zemřeli. Každý člověk, který vodu zkusil, potřebuje nutně další dávku, na této droze tedy vzniká těžká fyzická závislost. Zneuživatelé vody, kteří již nejsou schopni další dávku sehnat, do tří dnů umírají na syndrom zvaný "dehydratace", který je pro tuto drogu charakteristický. Psychická závislost na vodě je také velmi silná, již samotná představa, že si nedokážete obstarat další šlehu, vyvolává těžké deprese a sebevražedné nápady. Uživatelé běžně přecházeji od "měkké" vody k vodě "tvrdé", která sice umožňuje dokonalejší útěk od reality, ale také způsobuje větší poškození žaludku v důsledku silnějších nárazů při intoxikaci. Někteří vědci poukázali na podezřelou shodu okolností - složky vody (Hydrogen a Oxygen) se také používají jako zdraví škodlivé raketové palivo. Navzdory tomu, že smrtelná dávka vody je mnohonásobně vyšší než dávka účinná, se již objevily případy předávkování, které mnohdy skončily smrtí (např. u rybníka ..). Užívání vody provázejí různé nebezpečné vedlejší efekty - např. pocení a močení. Na vodě vzniká velká tolerance - lidé, kteří ji začali zneužívat už v raném dětství, musí rychle zvyšovat dávku. Z těcto argumentů přeci zcela jasně vyplívá, že představa vody jako bezpečné drogy je obrovský, smrtelně nebezpečný omyl !!! Voda se užívá orálně, intravenózní užívání je spíše vyjímkou. Uživatelé, kteří mají zkušenosti s nasálním užíváním vody (tj. vdechováním vodní páry), zaznamenali znatelné znehodnocení psychedelických kvalit vodního tripu. Voda není MAO inhibitor a její užívání v kombinaci s MAO inhibitorem je bezpečné, nesmí se však užívat v kombinaci s žádným běžným nápojem (LSD koktejl, meskalinová whisky atd..). Někteří lidé mají špatné zkušenosti s kontaminovanou vodou - je to způsobeno tím, že každý dealer (vodník) ji naředí ředidlem, aby také něco vydělal. Jedna z nejkvalitnějších vod na černém trhu je tzv. "pro kojence" - ano, už i na nevinné děti vztáhli drogoví kapitalisté své nenasytné pařáty. Syntéza vody je poměrně složitá - koncentrát vody se získává vodací kyseliny sírové a oxidu měďnatého přes zinek - její výroba se skládá ze dvou fází : fáze první Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 a fáze druhá CuO + H2 = Cu + H2O. Při výrobě mohou vznikat jedovaté vodoidy, proto vám neporučuji to zkoušet. Někteří zkušení uživatelé vody upozorňují, že syntetická voda nedosahuje kvalit té z kohoutku, já se s tímto názorem ztotožňuji, nicméně musím podotknout, že radost z vlastní, pracně syntetizované vody, bude tak intenzivní, že se velmi sníží pravděpodobnost badtripu. Flashback se u této drogy označuje termínem "žízeň" a jsou to defacto podvědomé vzpomínky na velmi silné zážitky VVVE (Velké Vodní Vesmírné Extáze) na tripu. Působení vody z hlediska neurofarmakologie není zatím zcela jasné - nejznámější teorie říká, že voda je antagonista neuroreceptoru VoDoVoD, kterému brání v přijmutí signálu. Jeden z uživatelů vody popisuje svůj první trip takto : " Můj vodní trip se odehrál včera v noci a byla to moje první zkušenost s touto drogou. Hned ze začátku musím říct, že to bylo skvělé !!! Někteří mí přátelé mi již dříve popisovali své zážitky a vize pod vlivem vody, ale to co jsem včera prožil předčilo i moje nejdivočejší představy !!! Ze začátku jsem měl samozřejmě strach, způsobený lživými informace ze školních přednášek na našem gymnáziu. Říkali nám kombinace vyslovených lží s demagogicky prezentovanými polopravdami, a chtěli nám tak zabránit v poznání sebe sama. Proč to dělají ?? Je to všechno jenom kvůli tomu, aby nás přivedli k braní tvrdých drog, a tak se zavděčili svým mafiánským chlebodárcům ?? Uvědomují si a nevadí jim, že nám ničí život, a nebo i oni sami jsou oblbnutým nástrojem v rukou politiků ?? Věřím, opravdu zoufale se snažím věřit v to druhé ... Odehrálo se to u mého přítele na soukromé party, všichni přítomní kromě mě byli zkušenými a pravidelnými uživateli vody. Když můj přítel nechal kolovat sklenici, neodolal jsem a šlehnul jsem si jeden malý doušek. Bylo to asi 50 gramů čisté vody. První senzační pocit, který jsem zažil, byla vesmírná extáze něčeho vlhkého stékajícího mi do krku. Bože !!! O těch krásných stránkách vody se nikdy neobtěžovali nám říci jediné slovo !!! Po odeznění této extáze jsem se intoxikoval dalším, tentokráte už větším douškem. A onen nádherný pocit byl dokonce ještě silnější než předtím !!! Jak trip pokračoval, všiml jsem si několika věcí. Voda produkuje stav mysli označovaný jako rozšířené vědomí. Dlouho jsem přemýšlel, jak tento stav popsat a pak mi to náhle došlo - je to stav nepřítomnosti žízně !!! Trip netrval moc dlouho, ale něco jsem si uvědomil. Něco velmi hlubokého. Náhledl jsem totiž hluboko do svého nitra. A poznal jsem ..... že voda POTLAČUJE ŽÍZEŇ !!! Moje pocity z vodního tripu jsou tedy velmi pozitivní a určitě do něho půjdu ještě jednou.

---- !!! LEGALIZE WATER !!! ---


BACK